Phương thức thanh toán

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK). CHI NHÁNH LÒ ĐÚC Số tài khoản: 0301000298900.Tên tài khoản: Nguyễn Thị Nga Xem mạng lưới ATM của Vietcombank tại đây hoặc click vào đây để truy cập vào trang Internet Banking của Vietcombank.
NGÂN HÀNG TECHCOMBANK. Số tài khoản: 19024029599014 Tên tài khoản: Nguyễn Thị Nga Chi nhánh : Hà Nội, xem mạng lưới ATM của Techcombank tại đây  hoặc click vào đây để vào trang Internet Banking của Techcombank.
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – VIETINBANK. Số tài khoản: 711A50629718. Tên tài khoản: Nguyễn Thị Nga
Xem mạng lưới ATM của VietinBank tại đây  hoặc click vào đây để truy cập vào website Internet Banking của Vietinbank
  Tài khoản  VISA của Nguyễn Thị Nga tại Ngân Hàng Á Châu (ACB)  Chi Nhánh Lò Đúc – số tài khoản 166721919
 images  Nguyễn Thị Nga – CMND 013353013